HealthBox คือโปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพที่จัดทำโดยนักโภชนาการให้เหมาะสมกับความต้องการสำหรับลูกค้ารายบุคคล

โปรแกรมอาหารของ HealthBox สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับสุขภาพได้หลากหลายเนื่องจากมีนักโภชนาการเป็นผู้ดูแล

Healthy Eating เป็นโปรแกรมรักษาสุขภาพโดยทั่วไป โปรแกรมนี้จะจัดอาหารให้คุณได้ทานอาหารที่สมดุลย์ หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โปรแกรมนี้ยังสามารถใช้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคในระยะพักฟื้นได้

Weight Control เป็นโปรแกรมที่ดูแลจัดการเรื่องน้ำหนัก ประกอบไปด้วยอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันต่ำ รวมถึงมีการควบคุมแคลอรี่ให้เหมาะสมกับการควบคุมน้ำหนักของคุณ ไม่ว่าจะต้องการลดน้ำหนักหรือ เพิ่มน้ำหนัก

Fitness Training เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูงกว่าปกติ สำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องการ สร้างกล้ามเนื้อ

Vegetarian/Vegan เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติ เจ หรือ vegan เวกัน และต้องการสารอาหารที่ครบถวนตามหลักโภชนาการ